Willicrofts reis naar internationaal succes: Waar het allemaal begon

In Nederland, een land dat bekend staat om haar kaas, schrijft Willicroft een nieuw verhaal met zijn plantaardige kaas. Deze Amsterdamse scale up is een katalysator voor systemische verandering in de voedselindustrie en zijn ambities reiken tot ver voorbij de Nederlandse grenzen.

Als een van de pioniers in de Europese plantaardige kaas- en zuivelindustrie heeft Willicroft recentelijk een nieuw plantaardig product geïntroduceerd in het supermarktschap: boter! In tegenstelling tot traditionele boter van zuivel, maakt Willicroft voor zijn “BETTER” alternatief gebruik van een baanbrekende fermentatietechnologie. Hierdoor kan Willicroft het smaakprofiel en de structuur van boter repliceren. Aangezien BETTER ook hetzelfde smeltpunt heeft als zuivelboter is dit nu het beste plantaardige alternatief op de markt.

Samenwerking in het MRA Voedsel Ecosysteem

Willicrofts evolutie van een opkomende start-up tot de internationale B-Corp leider in plantaardige kaas is nauw verweven met hun samenwerking binnen het Amsterdamse duurzame voedsel ecosysteem. Deelname aan initiatieven zoals de Business Model Challenge en het Food Chain Accelerator Programma (2019) bij Impact Hub Amsterdam bood essentiële ondersteuning en netwerkmogelijkheden. “Het samenwerken met andere ondernemers met impactbedrijven en het kunnen delen van veel kennis en ervaringen in een deze belangrijke, vroege fase, was essentieel.” Zo werd de oprichter, Brad Vanstone, voorgesteld aan Jeroen Wilms die later een essentiële rol speelde bij hun impactmeting en dit leidde onder meer tot de beslissing om hun belangrijkste ingrediënt te veranderen van cashewnoten naar bonen.

Na de startupfase kwam het bedrijf in een stroomversnelling door de programma’s “Soft landing” van Amsterdam Impact, Impact Hub en ABN Amro Bank. Hierbij waren ook van belang de deelname aan het programma van Rockstart, en het verfijnen van hun marketing- en verkoopstrategie via het Fastlane Programma aangeboden door InvestNL. Deze programma’s waren essentieel voor het versterken van de bedrijfsstrategie, maar ook voor het uitbreiden van het netwerk van mentoren en mede-startups. Dit is een belangrijk element van de ecosysteembenadering; niet alleen vinden startups als Willicroft zo hun investeerders, maar bijvoorbeeld ook productie- en distributiepartners.

De Kracht van Keuze: Bonen vs. Cashewnoten

Een cruciaal moment in de reis van Willicroft was de beslissing om in 2022 over te stappen van cashewnoten naar recepten op basis van witte bonen. Na de levenscyclusbeoordeling (LCA) tijdens het Food Chain Accelerator-programma veranderden ze hun recept. Kaasalternatieven gemaakt van cashew dragen wel al veel bij aan het milieu door emissies door veeteelt te vermijden. Willicroft gaat echter nog een stap verder en vermijdt nog meer emissies door de supply chain lokaal te maken. “Peulvruchten zijn onze belangrijkste eiwitbasis. Dat is om klimaatredenen en omdat de lokale keten nieuwe inkomsten creëert voor boeren. Peulvruchten zijn een goede bron van eiwitten en vezels. Ons assortiment heeft tot 25 keer minder uitstoot dan het equivalent zuivelproduct,” zegt Brad. Benieuwd hoe ze het doen? Bekijk hier hun nieuwe emissierapport.

De Natuur Op de Eerste Plaats: Moeder Natuur als CEO

Het ethos van Willicroft gaat verder dan winstmarges; het gaat om rentmeesterschap van de planeet. Door Moeder Natuur aan te stellen als hun CEO, hebben ze zich gecommitteerd om alleen beslissingen te nemen die de milieubelangen boven kortetermijnwinsten stellen. Dit zorgt ervoor dat organisatorische beslissingen worden getoetst aan de belangen van de planeet in plaats van andere belanghebbenden. Bij het bespreken van het belang van deze verandering binnen de voedsel- (en meer specifiek de zuivel-) industrie, benadrukt Brad dat “er voldoende financiering, middelen en kennis gedeeld moeten worden om een boer te helpen overstappen van zuivel naar akkerbouw”, en daarmee de kloof tussen boeren en andere spelers in de voedselsector te proberen te dichten. Deze verandering zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden, maar het leggen van een sterke en duidelijke nadruk op Moeder Natuur als prioriteit is een belangrijke stap voorwaarts. Naast hun emissierapport zal Willicroft binnenkort ook een impactrapport publiceren waarin je hier meer over kan lezen.

De Koers Vooruit Uitzetten: Spreading Like “Better” on Warm Toast

Willicroft streeft naar wereldwijde impact. Hoewel de directe impact zit in het produceren van heerlijke en milieuvriendelijke zuivelalternatieven, gaat het Willicroft uiteindelijk om systemische verandering te bewerkstelligen. Daarom streeft het bedrijf ernaar om het principe van  “Moeder Natuur als CEO” internationaal te verspreiden en andere bedrijven aan te moedigen om dit voorbeeld te volgen in het streven naar systeemverandering.